20 ขั้นตอนการทำกัวซาทั้งตัว

๒๐ ขั้นตอนการทำกัวซาทั้งตัว Step by Step

ก่อนทำกัวซาทั้งตัวผู้ให้การรักษาจะต้องซักประวัติการเจ็บป่วยของคนไข้เสียก่อน เพื่อที่จะรักษาอาการได้ตรงจุด และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีบาดแผลหรือเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน หลังจากนั้นให้เริ่มลงมือขูดพิษตามขั้นตอนต่อไปนี้

๑.      ขูดกระดูกสันหลัง ขั้นแรกให้ผู้ป่วยนั่งหันหลังให้เรา  ค่อย ๆ บีบน้ำมันมะพร้าวจากขวดลงบน
ต้นคอพอสมควร จรดปลายอุปกรณ์ลงบนผิวทำมุม ๔๕ องศา เริ่มขูดลงไปตามแนวกระดูกสันหลัง  ตั้งแต่ข้อแรกที่ติดกับฐานกะโหลก ขูดลากลงมาตรง ๆ โดยขูดลงทางเดียว   ความยาวในการขูดประมาณ ๒ นิ้ว ขูดจุดละ ๑๐ ครั้งขึ้นไป ขูดลงตรงๆ น้ำหนักมือต้องสม่ำเสมอ ควบคุมแนวการขูดให้ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณก้นกบ

๒.    ขูดโค้งคอบ่าไหล่ ในการทำกัวซาเราจะทำทีละซีก จะเริ่มทำซีกซ้ายหรือขวาของร่างกายก่อนก็ได้ หรืออาจเลือกข้างที่มีอาการมากกว่าก่อน การขูดโค้งคอบ่าไหล่ให้เริ่มขูดจากต้นคอลงมาจนถึงหัวไหล่ ขูดลงทางเดียวจุดละ ๑๐ ครั้ง จะขูดลากยาวลงไปสองนิ้วหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับจุดที่ขูด การทำกัวซาบริเวณนี้จะช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น

๓.     ขูดแนวคู่กับกระดูกสันหลัง (ทำซีดเดียวกับโค้งคอบ่าไหล่) แนวคู่กับกระดูกสันหลังคือร่องที่อยู่ชิดกับกระดูกสันหลัง ขูดลงไปเรื่อยๆ จนถึงแนวข้างกระดูกก้นกบ

๔.     ขูดแผ่นหลัง (ซีกเดียวกับข้อที่๓) เริ่มขูดจากแนวกึ่งกลางลำตัวเฉียงลงและขูดออกไปด้านข้างลำตัว ทำทีละแนว ตั้งแต่สะบักลงไปถึงเอวและสะโพก

๕.     เปลี่ยนมาขูดแผ่นหลังข้างที่เหลือ โดยทำซ้ำตั้งแต่ข้อ ๒-๔ เมื่อขูดแผ่นหลังเสร็จแล้ว ให้คนไข้นอนคว่ำโดยแขนทั้งสองงอข้อศอกตั้งฉาก คว่ำฝ่ามือ

๖.      ขูดแขนด้านหลัง เริ่มจากหัวไหล่ลงมาถึงข้อศอก จากข้อศอกลงมาถึงหลังมือและนิ้ว การขูดจะขูดขึ้นหรือลงก็ได้ ข้อพึงระวังคือ ผิวหนังบริเวณต้นแขนจะบางกว่าที่แผ่นหลัง จึงไม่ควรลงน้ำหนักมือมากเวลาขูด การขูดนิ้วให้ขูดลงไปทีละข้อนิ้ว

๗.     ขูดสะโพกบน (ซีกเดียวกับแขน) โดยทำต่อจากท่านั่งเพื่อที่จะได้คลายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาทที่เราขูดไว้ การขูดจะขูดเฉียงลงไปตามแนวเส้นประสาท

๘.     ขูดสะโพกล่าง (ซีกเดียวกับข้อที่ ๗) โดยขูดเฉียงขึ้นเพื่อยกกระชับสะโพก

๙.      ขูดต้นขา จากต้นขาถึงบริเวณข้อพับจะขูดขึ้นหรือลงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ว่าต้องเบาน้ำหนักมือลง เพราะผิวบริเวณขาอ่อนค่อนข้างบาง จากข้อพับขูดลงไปจนถึงข้อเท้า ขูดเท้าด้านนอก (เท้าด้านนิ้วก้อย) และเท้าด้านใน (เท้าด้านนิ้วโป้ง) โดยไม่ต้องขูดฝ่าเท้า เพราะมีน้ำมันอาจเสี่ยงต่อการลื่นล้ม

๑๐.  เดินอ้อมปลายเตียงมาขูดสะโพกอีกข้าง โดยขูดต่อจากท่านั่ง (ผู้ป่วยยังอยู่ในท่านอนคว่ำ) ให้ขูดเฉียงลงไปตามแนวเส้นประสาท พอถึงสะโพกล่างให้ขูดขึ้น (ทำเช่นเดียวกับข้อที่ ๘)

๑๑.  ขูดต้นขาลงมาถึงเท้าโดยทำเช่นเดียวกับข้อที่ ๙ ในการขูดขาจะต้องขูดจากสะโพกลงมาหาปลายเท้าเสมอ เพราะเป็นการไล่ลมออกไปทางปลายเท้า

๑๒. ขยับขึ้นไปขูดแขนด้านหลัง เริ่มขูดจากต้นแขนลงมาถึงข้อศอก ข้อมือ และนิ้ว (ทำเช่นเดียวกับข้อที่ ๖)

๑๓. ให้คนไข้นอนหงาย ขูดแขนด้านหน้า เริ่มจากต้นแขนลงมาถึงฝ่ามือและปลายนิ้ว

๑๔. ขูดขาด้านหน้า (ซีกเดียวกับแขน) โดยเปิดผ้าสูงจากเข่าขึ้นไปไม่เกินหนึ่งคืบ ขูดขึ้นหรือลงอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อถึงหัวเข่าให้ขูดลงไปบนหัวเข่า แล้วขูดจากกึ่งกลางหัวเข่าออกมารอบๆ ขูดเน้นรอบหัวเข่าหลายๆ ครั้ง (ยกเว้นผู้ที่ผ่าเข่ามาห้ามขูดเด็ดขาด) ขูดจากหัวเข่าลงไปที่น่องจนถึงตาตุ่มและหลังเท้า ขูดลงไปบนตาตุ่มแล้วขูดเน้นรอบตาตุ่ม ทำแบบเดียวกับที่หัวเข่า ขูดนิ้วเท้าทีละนิ้ว

๑๕. อ้อมปลายเท้ามาขูดขาด้านหน้าข้างที่เหลือ โดยทำแบบเดียวกับข้อที่ ๑๔

๑๖.  ขูดแขนด้านหน้า จากต้นแขนลงมาถึงฝ่ามือและปลายนิ้ว สำหรับผู้ชายก่อนขูดแขนจะต้องขูดหน้าอกด้วย จะช่วยให้คนไข้หายใจโล่งขึ้น เริ่มขูดลงบนกระดูกแกนกลางหน้าอก โดยขูดลงทางเดียว ขูดให้ต่อเนื่องลงมาจนถึงลิ้นปี่ ขูดจากแนวแกนกลางออกไปตามแนวซี่โครง (ทำทีละซีก) การขูดหน้าอกจะต้องทำอย่างเบามือ

๑๗. อ้อมมานั่งทางด้านศีรษะ ขูดไหปลาร้าโดยเริ่มจากด้านในออกไปหาหัวไหล่ บริเวณนี้จะมีพังผืดอยู่มาก การทำกัวซาจะช่วยเรื่องแขนติดไหล่ติดได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถยกแขนขึ้นได้ หรือยกขึ้นได้ไม่ตรง แขนไม่แนบใบหูควรขูดเน้นบริเวณนี้เป็นพิเศษ

๑๘. จากไหปลาร้าขยับมาขูดที่ต้นคอ ให้ผู้ป่วยหันหน้าตรงข้ามกับด้านที่ขูด แล้วขูดขึ้นมาจนถึงหลังหูและศีรษะ ขูดขึ้นขูดลงให้ทั่วศีรษะ

๑๙.  เปลี่ยนข้างแล้วทำเหมือนข้อที่ ๑๗ และ ๑๘

๒๐. ให้คนไข้ตะแคงกายแล้วค่อยๆ ลุกขึ้นนั่งช้าๆ ขูดศีรษะด้านหลัง ขึ้นลงให้ทั่วศีรษะ

จบการรักษาแบบองค์รวมด้วยกัวซา

โดยปกติการทำกัวซาทั้งตัวจะใช้เวลาประมาณ ๑ – ๒ ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของคนไข้ และอาการที่เป็น ในระยะแรกเมื่อเริ่มฝึก ไม่ต้องกังวลใจว่าจะขูดผิดพลาด เพราะการขูดผิดตำแหน่ง ขูดไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออาการแทรกซ้อนใด ๆ

ขอบคุณข้อมูลกัวซา
อาจารย์ สุรวัฒน์   ถนอมสัตย์  และอาจารย์ สพสวัสดิ์ ทองเทพ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>